Zpět
Daniel Pospíšil
Advokát
+420 226 227 648Daniel.Pospisil@JSK.cz

Daniel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2015. Dále dokončil bakalářské mezinárodního obchodu studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studoval také na United Nations International School v New Yorku.

V JŠK začal pracovat již během svých studií, absolvoval zde i celou svou koncipienturu.

Advokacii praktikuje od roku 2018.  

Specializuje se na korporátní a obchodní právo, bankovnictví a finance. Dále se věnuje sportovnímu právu a zkušenosti má rovněž v oblasti práva energetického.

Hovoří plynule anglicky a částečně španělsky.