Zpět
Dominik Špaček
Koncipient
+420 226 227 655Dominik.Spacek@jsk.cz

Dominik absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2023. Ve své diplomové práci se zaměřil na budoucnost intra-unijní ochrany investic po Dohodě o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy EU.

Dva semestry strávil na právnických fakultách ve španělské Barceloně a Coruñe. Účastnil se Lidskoprávního moot courtu a vedl soutěžní týmy v Mezinárodním středoškolském moot courtu.

Hovoří anglicky, německy a ovládá základní znalost španělštiny.