Zpět
Eliška Šimonová
Advokát
+420 226 227 611Eliska.Simonova@JSK.cz

Eliška vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a věnovala semestr studiu korporátního práva v Nizozemí. Současně vystudovala ekonomickou fakultu.

Advokacii praktikuje od roku 2018.

Před svým nástupem do JŠK pracovala pro mezinárodní kancelář Clifford Chance.

Zaměřuje se především na spory, občanské, obchodní a pojišťovací právo.

Hovoři plynule anglicky.