Zpět
Hana Císlerová
Advokát
+420 226 227 656Hana.Cislerova@JSK.cz

Hana absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v roce 2011 a dále získala titul LL.M. v oboru práva duševního vlastnictví na univerzitě v Turíně a Akademii WIPO.

Advokacii podle českého práva vykonává od roku 2019.  

Věnovala se autorskému právu a právu ochranných známek v Kolumbii, kde působila několik let v advokátních kancelářích a ve veřejném sektoru. V Kolumbii je advokátkou od roku 2014.

Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky, je soudní tlumočnicí španělského jazyka.