Zpět
Kateřina Chizzola Bardonová
Advokát
+420 226 227 621Katerina.Bardonova@JSK.cz

Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Dále absolvovala Cardiff University v oboru Evropská studia a Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů.

Advokacii vykonává od roku 2016.

Před příchodem do JŠK působila u jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel, Holásek & Partners a krátkodobě pracovala rovněž jako stážistka v advokátní kanceláři a pojišťovně právní ochrany ve Velké Británii.

Specializuje se na oblast pojišťovnictví zahrnující tvorbu pojišťovací dokumentace a regulatorní otázky, dále na sporovou agendu a oblast správy a vymáhání pohledávek.

Hovoří plynule anglicky a částečně španělsky.