Zpět
Kateřina Maysenhölder
Advokát
+420 226 227 621Katerina.Maysenhoelder@JSK.cz

Kateřina dokončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2012 a advokacii vykonává od začátku roku 2016.

Před příchodem do JŠK sbírala zkušenosti v mezinárodní i české advokátní kanceláři, kde se zaměřovala především na soudní spory a poradenství v oblasti korporátního práva německy hovořícím klientům. Mimo to poskytovala právní poradenství neziskové organizaci podporující vzdělávání žen v oblasti data po celém světě.

Kateřina se soustředí na sporovou agendu, rozhodčí řízení, korporátní a sportovní právo a dále oblast regulace.

Hovoří plynně německy a anglicky.