Zpět
Martin Sztefek
Vedoucí advokát
+420 226 227 652Martin.Sztefek@JSK.cz

Martin vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2014 a o tři roky později také University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA (LL.M.). V rámci magisterského studia absolvoval studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Gentu. V roce 2020 dokončil doktorské studium (Ph.D.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Martin je aktivním advokátem od roku 2018.

Před příchodem do JŠK působil ve významných českých advokátních kancelářích.  

Ve své praxi se zabývá především sporovou agendou, a to včetně rozhodčích řízení, se zaměřením na problematiku náhrady škody v různých kontextech, například stavební projekty, manažerské rozhodování, poskytování zdravotní péče apod. Kromě toho se věnuje smluvnímu, korporátnímu právu a zkušenosti má i z oblasti energetického práva.

Martin rovněž příležitostně publikuje odborné texty na téma náhrady škody a závazkového práva (je např. spoluautorem prvního komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).

Hovoří plynule anglicky.