Zpět
Martin Sztefek
Vedoucí advokát
+420 226 227 641Martin.Sztefek@JSK.cz

Martin vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2014 a o tři roky později také University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA. V rámci magisterského studia absolvoval studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity v Gentu.

Martin je aktivním advokátem od roku 2018.

Před příchodem do JŠK působil ve dvou významných českých advokátních kancelářích.  

Ve své praxi se zabývá především sporovou agendou se zaměřením na problematiku náhrady škody v různých kontextech, například stavební projekty, manažerské rozhodování, poskytování zdravotní péče apod.

Hovoří plynule anglicky.