Zpět
Michal Petr
Of-counsel
+420 226 227 611Michal.Petr@JSK.cz

Michal absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002, kde také dokončil postgraduální studium v roce 2008.

5 let působil na pozici místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pro ÚOHS pracoval celkem 10 let, kdy se podílel na řadě velmi významných šetření.

Podílí se na přípravě nové legislativy a vyučuje soutěžní právo na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně.

Je autorem řady odborných publikací a členem redakční rady časopisu ANTITRUST – revue soutěžního práva.