Zpět
Tomáš Doležil
Partner
+420 226 227 639Tomas.Dolezil@JSK.cz

Tomáš absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998 a je držitelem titulu LL.M. Eur. v oboru evropského práva z Evropského institutu v německém Saarbrückenu. Rovněž získal titul Ph.D. na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2006.

Advokacii vykonává od roku 2002. 

Před svým příchodem do JŠK pracoval 15 let v mezinárodních právních firmách Linklaters (1999–2005) a Clifford Chance (2006–2014). V roce 2008 působil půl roku v oddělení private equity advokátní kanceláře Clifford Chance ve Frankfurtu nad Mohanem.

Společníkem advokátní kanceláře JŠK a vedoucím její korporátní a private equity praxe je od roku 2014. 

Zaměřuje se na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního a obchodního práva, rodinných firem, technologií, médií a telekomunikací. Podílel se téměř na dvou stech uskutečněných M&A projektech, a to na mezinárodní, regionální i lokální úrovni.

Od roku 2016 je členem představenstva Czech Private Equity and Venture Capital Association a předsedou jeho daňového a právního výboru. Ve stejném roce se stal také členem rozkladové komise ČNB.  

Členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k zákonu o obchodních korporacích byl od jejího počátku a aktivně se podílel na jeho přípravě.

V rámci celojustiční soutěže byl vyhlášen Právníkem roku v oblasti obchodního práva za rok 2014.

Spolukomentoval zákon o obchodních korporacích (Wolters Kluwer), občanský zákoník (C.H. Beck). Napsal knihu Koncerny v komunitárním právu (Auditorium 2008) a pravidelně přednáší na téma korporátního práva, fúzí a akvizic.