Zpět
Tomáš Král
Advokát
+420 226 227 661Tomas.Kral@JSK.cz

Tomáš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2019, rigorózní zkoušky složil v roce 2020. Dále absolvoval výměnný program na Bucerius Law School v Hamburku zaměřený na mezinárodní a srovnávací obchodní právo.

Během studií získal pracovní zkušenosti i mimo soukromou sféru, a to na stážích na Úřadu vlády ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR a v kabinetu generálního advokáta na Soudním dvoře EU v Lucemburku.

Specializuje se na řešení sporů, a to včetně arbitráží, kde mimo jiné asistuje rozhodcům a rozhodčím senátům. Kromě toho se věnuje smluvnímu, korporátnímu a energetickému právu. Příležitostně také publikuje odborné texty zaměřené zejména na závazkové právo.

Hovoří plynule anglicky.