Zpět
4
.
8
.
2023
Legal flash

Dlouho očekávaný a velmi diskutovaný zákon o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů nabyl účinnosti!

Rychle připomeneme, že hlavní povinností, kterou zákon přináší pro povinné osoby, je vytvoření a zavedení vnitřního oznamovacího systému, jehož prostřednictvím budou podávána oznámení oproti právním jednání. Současně mají povinné subjekty povinnost vybrat tzv. příslušnou osobu, jež bude nejenom přijímat oznámení, ale také posuzovat jejich důvodnost a navrhovat opatření k nápravě a prevenci. Je podstatné, že zákon bude poskytovat ochranu před odvetnými opatřeními nejenom samotným oznamovatelům, ale také dalším osobám, například osobám oznamovateli blízkým či osobám, které oznámení umožnily či usnadnily.

Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mají povinné subjekty od 1. srpna 2023. Výjimka platí pro soukromoprávní zaměstnavatele s 50 až 249 zaměstnanci, kteří mají na zavedení vnitřního oznamovacího systému čas až do 15. prosince 2023.

Novým povinnostem doporučujeme věnovat potřebnou pozornost, a to i s ohledem na riziko pokuty ve výši až 1 000 000 Kč.

Autor: Klára Šmídová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz