Zpět
8
.
3
.
2024
Legal flash

Due diligence & novela zákona o zaměstnanosti

Začátkem tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti. Novela přinesla řadu mnohokrát diskutovaných změn, rádi bychom však zmínili dvě změny, u nichž vnímáme možný přesah do mnoha due diligence.

Nelegální práce už nemusí být soustavná.

Zákon o zaměstnanosti nově výslovně stanoví, že pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu práce. Vzhledem k tomu, že v praxi mohlo být prokázání kritéria soustavnosti komplikované pro inspekci práce, nelze vyloučit, že změna povede ke zvýšení počtu případů, v nichž bude nelegální práce prokázána.

Nejen pokuta, ale i zákazčinnosti společnosti.

Zásadní změnou je, že za umožnění výkonu nelegální práce (ale také za zastřené zprostředkování zaměstnaní a jeho umožnění) budou mít inspektoráty práce možnost uložit společnostem kromě pokuty také zákaz činnosti až na 2 roky. Udělení této sankce by s sebou nevyhnutelně neslo nejenom ztrátu příjmů společnosti, ale i významné reputační riziko.

Nelze tak vyloučit, že s ohledem na uvedené změny budou investoři opatrnější v případě, kdy bude v rámci due diligence identifikováno například riziko švarcsystému.

Autor: Klára Šmídová, Nathalie Hofmanová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz