Zpět
14
.
5
.
2024
Legal flash

Dvojí sankce za tentýž gun-jumping?

Uskutečnit spojení soutěžitelů bez předchozího schválení soutěžním úřadem (gun-jumping), je-li potřeba, se nevyplácí. Soutěžní úřady ukládají v takovém případě poměrně vysoké pokuty. O tom již bylo psáno mnohokrát.

Může být ale uložena dvojí pokuta za „jedno“ porušení povinnosti notifikovat spojení soutěžnímu úřadu?

Ano. Soudní dvůr Evropské unie (ECJ) v nedávném rozhodnutí potvrdil, že je ospravedlnitelné uložit dvě pokuty za jedno a totéž porušení povinnosti předem notifikovat spojení soutěžitelů soutěžnímu úřadu (Evropské komisi), přičemž se nejedná o zákaz dvojího trestání stejného skutku.

Odůvodnění ECJ je poměrně zajímavé. V daném případě (Altice Europe vs Evropská komise, případ T-425/18,) se společnost, která vykonávala rozhodující vliv nad cílovou společností ještě před vydáním souhlasu Evropské komise, totiž dopustila jednak porušení zákazu jednat (povinnost notifikovat plánovanou akvizici Evropské komisi) a zároveň porušení povinnosti zdržet se jednání, tj. nevykonávat faktický vliv nad cílovou společností, která byla předmětem transakce (odklad uskutečňování spojení neboli standstill obligation). Dle odůvodnění ECJ se jedná o dvě odlišné povinnosti, neboť předmětem první je závazek aktivně konat, zatímco předmětem druhé povinnosti je zdržení se jednání. Porušení notifikační povinnosti je pak jednorázové pochybení, zatímco porušení standstill obligation zakládá opakující se porušení.

Pochybení společnosti Altice bylo ECJ vyčísleno na 52,9 miliónu EUR za porušení notifikační povinnosti a 62,25 miliónů EUR zaporušení odkladu uskutečňovaného spojení.  

Autorka: Vladěna Svobodová  

Nejnovější

16
.
5
.
2024
Info
Studentské okénko
2
.
5
.
2024
Info
Studentské okénko

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz