Zpět
5
.
1
.
2024
Legal flash

Máte zapsanou pobočku? A mohli bychom ji vidět?

Loňská tzv. „digi novela“ zavedla do korporátního práva mnohé změny. Mnohdy však přehlíženou změnou je rovněž novela zákona o veřejných rejstřících. Jednou z klíčových změn je například ustanovení § 48 odst. 2,které nově zavádí zápis odštěpných závodů a poboček (i těch v zahraničí) obchodních společností přímo do českého obchodního rejstříku k dané obchodní společnosti. Tato novelizace usnadňuje dohledatelnost firemních struktur a reaguje na evropskou směrnici o digitalizaci.

Jedním z podstatných prvků této novely je automatický zápis změn v rámci zřízení nového odštěpného závodu nebo jeho úpravy, což eliminuje potřebu podávat zvláštní žádosti navíc. Zároveň mělo dojít k automatickému zápisu již existujících odštěpných závodů a poboček. Informace pro automatický propis byly získány jak z obchodního rejstříku, tak, v případě zahraničních poboček či společností, z evropského informačního systému BRIS (Business Registers Interconnection System). Pro podnikatele s pobočkami v EU je systém BRIS klíčovým prvkem pro automatizovanou výměnu informací mezi rejstříky. Nutno však podotknout, že tento systém obsahuje pouze informace o kapitálových společnostech, tj. o a.s. a s.r.o. Ostatní společnosti (k.s. a v.o.s.) a družstva tedy nemohou na automatickou změnu spoléhat.

Povinnost aktualizace zahraničních poboček se vztahuje i na pobočky mimo EU. Navzdory stanovené lhůtě do půlky července 2023 jsme však zaznamenali, že automatický přenos informací nemusel ve všech případech proběhnout správně.

Doporučujeme všem subjektům zapsaným v obchodním rejstříku, kteří mohou mít odštěpné závody či pobočky (ať už v ČR čiv zahraničí), pečlivě prověřit své zápisy a zajistit jejich aktualizaci.

Autor: Lukáš Tománek

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz