Zpět
6
.
12
.
2022
Eventy

Mikulášská besídka

Letos jsme po covidové pauze obnovili tradici JŠK Mikulášských večírků, čili výročních pohovorů, neboli „reviews“. Kniha pochval i hříchů už byla totiž pěkně plná a mnoho rodičů říkalo, že je nejvyšší čas. Děti měly pro Mikuláše nachystané krásné básničky a písničky a my pro ně zase sladkou nadílku.

JŠK pořádá pro svůj tým a klienty Mikulášské večírky už tradičně. Podle našich průzkumů zaznamenává po tomto výročním pohovoru u dětí většina rodičů zlepšené chování, úklid i školní prospěch, a to přinejmenším do konce února následujícího roku.

Chcete-li si zajistit pozvánku na rok 2023, neostýchejte se napsat na events@jsk.cz.

Pro vyloučení pochybností, na vedení knihy pochval a hříchů se GDPR nevztahuje (čl. 2, odst 2), písm d) (Výjimka pro bezpečnostní orgány). Protože ale ani peklo není neomylné, mohou se hříšníci v odůvodněných případech domáhat výmazu zápisů podle §29, odst. 2) ZoZOÚ.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz