Zpět
28
.
6
.
2023
Legal flash

Myslíte si, že Green Deal a kartelové dohody nemají nic společného? Omyl.

Cílem Zelené dohody pro Evropu je zlepšování životního prostředí a transformovat hospodářství jednotlivých států Evropské unie ve smyslu snižování čistých emisí skleníkových plynů, přestavění budov s cílem energetické udržitelnosti, zavedení výrobků s delší životností, které lze recyklovat, boje proti celosvětovému odlesňování a spoustu dalších.

Jak souvisí ale tyto zelené cíle se „zakázanými“ kartelovými dohodami?

Ano, souvisí. Pokud totiž dohody mezi soutěžiteli sledují podporu udržitelnosti (např. zlepšení kvality výrobků, inovaci výrobních procesů) na trhu, může benefit pro spotřebitele, za určitých podmínek, převážit nad jinak protisoutěžními účinky dohody. Jinými slovy, taková kartelová dohoda je povolená. Praktické informace by měly přinést guidelines jednotlivých soutěžních úřadů. Český soutěžní úřad je v tuto chvíli k této „výjimce“ týkající se zakázaných dohod spíše skeptický, ale v řadě okolních států už podobné zásady soutěžních úřadů vydány byly, např. holandský soutěžní úřad se stal jejich průkopníkem.

Autor: Vladěna Svobodová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz