Zpět
10
.
5
.
2022
Ze života

Náplavka

Letní počasí nás vytáhlo na pražskou náplavku… a měli jsme radost, že se po vleklém období různých restrikcí můžeme zase potkat tak, jak jsme byli vždycky zvyklí. Příjemná změna.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz