Zpět
11
.
7
.
2022
Ze života

Náš tým advokátů a advokátek je zase o něco početnější

Ještě v dubnu stihly úspěšně a na první pokus složit advokátní zkoušky naše kolegyně – dnes již bývalé koncipientky – Lenka Petráková & Klára Šmídová. Gratulujeme, a i nadále platí, že koncipienti JŠK skládají advokátní zkoušky na první dobrou.

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz