Zpět
16
.
1
.
2023
Legal flash

Návod k použití výrobku podle novely zákona o ochraně spotřebitele

Poslední měsíce vás pravidelně informujeme o všech aktualitách, které přinesla velká tříkrálová novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tentokrát se věnujeme častým dotazům týkajícím se návodu k použití výrobku. Právní úprava před novelizací vyžadovala, aby byl k výrobku přiložen papírový návod (přirozeně tam, kde to povaha výrobku umožňovala). I nadále zůstává povinnost podnikatele poskytnout spotřebiteli návod k použití výrobku, nicméně s rozvojem digitálních technologií, už se nutně nevyžaduje, aby byl v písemné podobě.  

Písemný návod k použití výrobku bude nadále poskytován na vyžádání spotřebitele, pokud to nebude vzhledem k okolnostem nepřiměřené. Ve všech ostatních případech může být návod k použití výrobku poskytován na jiném trvalém nosiči dat, například také prostřednictvím e-mailu. V případě poskytování návodu pak nelze pouze odkázat na internetové stránky podnikatele, spotřebitel musí mít možnost si návod stáhnout a uložit.

Autor: Vladěna Svobodová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz