Zpět
18
.
1
.
2024
Legal flash

Nedostupnost kriticky důležitých léčiv – nabízí se řešení na evropské úrovni?

Skutečnost, že Česká republika čelí již řadu měsíců nedostatku kriticky důležitých léčiv, už byla zmíněna nesčetněkrát. I přes veškerá přijatá národní opatření nebo přes nedávné spuštění Evropského dobrovolného mechanismu pro léčivé přípravky, díky kterému může jeden členský stát Evropské unie upozornit ostatní na akutní nedostatek určitého léku a ty mu mohou pomoci přerozdělením léků ze svých dostupných zásob, se nepodařilo problém nedostatku léčiv vyřešit. Součástí zmíněné velké evropské farmaceutické reformy je rovněž sestavení evropského seznamu kriticky důležitých léčivých přípravků.  

Nově začne v příštích týdnech fungovat tzv. Aliance pro kriticky důležité léčivé přípravky. Činnost Aliance se bude soustředit zejména na vypracování společných pravidel na zadávání veřejných zakázek na výrobu a dodávku chybějících léčiv, společné strategie k vytváření zásob léků v Evropské unii, posílit schopnost evropských států vyrábět kriticky důležitá nedostatková léčiva „doma“, jakož i posílení strategické spolupráce na výrobě a dodávce léčiv s mezinárodními partnery.      

Autor: Vladěna Svobodová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz