Zpět
25
.
8
.
2023
Legal flash

Nové nařízení EU bojuje proti globálnímu odlesňování

Dne 29. června 2023 vstoupilo v platnost tzv. Nařízení EU proti odlesňování (2023/1115), které má za cíl minimalizovat příspěvek EU k odlesňování a znehodnocování lesů na celém světě. Právě boj proti odlesňování a znehodnocování lesů tvoří důležitou součást souboru opatření nutných ke snížení emisí skleníkových plynů a celosvětového úbytku biologické rozmanitosti.

Nová pravidla budou mít dopad na celé dodavatelské řetězce. Konkrétně se jimi budou muset řídit hospodářské subjekty a obchodníci (fyzické i právnické osoby), kteří uvádějí a dodávají na trh EU nebo z tohoto trhu vyvážejí komodity způsobující odlesňování (skot, kakao, kávu, palmu olejnou, kaučuk, sóju a dřevo) a dále produkty, které obsahují výše uvedené komodity, byly jimi krmeny nebo byly vyrobeny za jejich použití, např. palmové ořechy, kůže, čokoláda nebo nábytek.

Nařízení požaduje, aby hospodářské subjekty a obchodníci zavedli systém náležité péče. V praxi to znamená, že budou povinni prokázat nejen, že tyto komodity a produkty byly vyprodukovány v souladu s příslušnými právními předpisy země produkce, ale také že „nezpůsobují odlesňování“ (tj. pochází z půdy, která nebyla po 31. prosinci 2020 vystavena odlesňování nebo „znehodnocování lesů“).

Hospodářské subjekty a obchodníci budou tedy muset shromažďovat informace o svých dodavatelských řetězcích, provádět hodnocení rizik, zavádět opatření ke zmírnění těchto rizik a předkládat prostřednictvím evropského informačního systému prohlášení potvrzující, že byla úspěšně vykonána náležitá péče. Avšak na malé a střední podniky se vztahují mírnější požadavky.

Nařízení také zavádí referenční systém, kterým se třetím zemím a zemím EU přiřazuje míra rizika spojeného s odlesňováním. Na míře tohoto rizika bude záviset úroveň předepsané náležité péče a úroveň kontrol prováděných ze strany orgánů členských států.

Základní požadavky budou platit pro velké a střední podniky od 30. prosince 2024 a pro menší podniky ve vztahu k většině produktů od 30.června 2025.

Autor: Vladimír Ambruz

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz