Zpět
8
.
7
.
2024
Legal flash

Nové povinnosti zaměstnavatelů u dohod o provedení práce

S účinností od 1. července 2024 přibyly zaměstnavatelům nové povinnosti ve vztahu k dohodám o provedení práce (DPP), a to jednak povinnost evidence všech těchto dohod, jednak povinnost pravidelně hlásit příjmy z těchto dohod České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Ve vztahu k povinnosti evidence DPP je zásadní, že se nově vztahuje na veškeré DPP, tedy bez ohledu na to, zda u nich vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Zaměstnavatel má povinnost dosud nepřihlášené zaměstnance přihlásit nejpozději do 20. srpna 2024.

Současně má zaměstnavatel povinnost každý měsíc hlásit ČSSZ seznam všech zaměstnanců na DPP spolu s výší jejich příjmů. Musí tak učinit vždy do 20. dne následujícího měsíce s tím, že poprvé bude tuto povinnost plnit za měsíc červenec 2024 s termínem podání do 20. srpna 2024.

V případě, že zaměstnavatel doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, vzniká mu s ohledem na shora uvedené současně i povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů ČSSZ, a to nejpozději do 31. července 2024.

Uvedené novinky ve vztahu k DPP však nejsou poslední, neboť další změny čekají zaměstnavatele od ledna roku 2025.

Autoři: Klára Šmídová, Vendula Machalová

Nejnovější

19
.
7
.
2024
Pontes
PONTES Quarterly 2-2024
11
.
7
.
2024
Info
Studentské okénko
2
.
7
.
2024
Legal flash
Kompenzace za zpoždění letu

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz