Zpět
9
.
1
.
2024
Legal flash

Novinky týkající se veřejných podpor "de minimis" od 1. ledna 2024

Od 1. ledna 2024 vstoupila v účinnost nová nařízení Evropské komise týkající se veřejných podpor de minimis (veřejných podpor malého rozsahu).

Jedná se o poměrně často využívaný „formát“ veřejné podpory. Podpora de minimis v zásadě není, vzhledem ke své „nízké“ částce, považována za veřejnou podporu a Evropská komise – jako orgán, kterému se veřejné podpory obecně povinně notifikují – má za to, že by neměla narušit hospodářskou soutěž ani ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Není proto potřeba žádat o její schválení Evropskou komisí, musí se pouze registrovat do centrálního registru.  

Nově bude navýšen limit sloužící k posouzení veřejné podpory jako de minimis z 200 000 EUR na 300 000 EUR během tří let. Odlišně se počítá rozhodné časové období pro určení limitu de minimis. Jiným způsobem se bude veřejná podpora registrovat v centrálním registru de minimis, např. je potřeba přidávat nově klasifikaci ekonomických činností (NACE).

Další novinka se týká veřejných podpor poskytnutých jednomu příjemci za službu obecného hospodářského významu, kde nesmí limit za rozhodné období překročit 500 000 EUR. Nově bude hranice zvýšena na 750 000 EUR. Služby obecného hospodářského charakteru mají specifický charakter, jsou obvykle zajišťovány státem, kraji nebo obcemi ve veřejném zájmu. V případě, že by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, s velkou pravděpodobností by nebyly na trhu poskytovány vůbec či v nižší kvalitě. Jedná se typicky o poštovní služby, energetiku, zdravotní péči, veřejnoprávní vysílání, přepravu cestujících apod.

Vzhledem k tomu, že nová nařízení byla přijata teprve před dvěma týdny, ponechává si Česká republika možnost využití přechodných ustanovení za účelem adaptace na všechna nová pravidla, a to maximálně do 30. června 2024.

Jaký je tedy aktuální stav posuzování veřejných podpor malého rozsahu?

Všechna „stará“ pravidla zůstávají i nadále v platnosti, včetně limitů a lhůt pro posouzení veřejné podpory jako podpory malého rozsahu a to v zásadě až do doby, než Česká republika upraví centrální registr veřejných podpor de minimis dle aktuálních požadavků nových evropských nařízení, maximálně však do 30. června 2024.

O aktuálním stavu a právní úpravě veřejných podpor de minimis vás budeme informovat.  

Autor: Vladěna Svobodová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz