Zpět
30
.
9
.
2022
Legal flash

Omezení akcionáře ve výkonu akcionářských práv po dobu nepředložení akcií na majitele k výměně

Z důvodu zvýšení transparentnosti akcionářské struktury akciových společností se ke dni 1. 1. 2014 listinné akcie na majitele transformovaly na listinné akcie na jméno. Akcionáři vlastnící akcie na majitele měli povinnost předložit tyto akcie svým společnostem k výměně za akcie na jméno a sdělit potřebné údaje do seznamu akcionářů. Akcionáři, kteří tuto povinnost nesplnili, jsou omezeni ve výkonu svých akcionářských práv, včetně práva podat návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady. A to platí i ve chvíli, kdy společnost nemá dostatečně nebo zcela obsazený statutární orgán. Podle Nejvyššího soudu budou akcionáři ve výkonu svých akcionářských práv omezeni až do chvíle, než splní své povinnosti předložit akcie k výměně a sdělí společnosti údaje do seznamu akcionářů.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2022, sp. zn. 27 Cdo 2805/2021)

Autor: Jana Pospíšilová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz