Zpět
11
.
10
.
2022
Legal flash

Podléhá prodej bitcoinu dani z příjmů?

Prodej bitcoinu za českou měnu nepodléhá osvobození od daně z příjmu jako kursový zisk plynoucí ze směnárenské činnosti. Soud argumentoval, že bitcoin nepředstavuje cizí měnu, neboť je pouze měnou virtuální, nemá ekvivalent v podobě hotovostních peněz, není uzákoněn na území žádného státu a není emitován žádnou centrální bankou. Bitcoin je tedy ve smyslu zákona o daních z příjmů věcí nehmotnou movitou. Podstatný je také charakter transakce. Je-li bitcoin využit k platbě za zboží a služby, nebude tato transakce podléhat dani z příjmů. Pokud však bitcoiny nejsou využity k platbě za zboží a služby, ale jako investiční nástroj, tedy transakce spočívá ve směně bitcoinu za českou měnu, přičemž dochází ke zvýšení majetku prodejce, bude takový příjem zdaněn.

(Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. února 2022,sp. zn. 30 Af 29/2020 – 48)

Autor: Jana Pospíšilová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz