Zpět
18
.
7
.
2023
Legal flash

Proč je důležité řádně notifikovat transakci soutěžnímu úřadu?

Překvapivě se i v dnešní době najde někdo, komu možná připadá, že notifikace transakce k soutěžnímu úřadu je pouze formalita.

Evropská komise v minulých dnech udělila rekordní pokutu ve výši 432 milionů eur společnosti Illumina za to, že dokončila transakci, resp. získala a vykonávala kontrolu nad společností GRAIL, a to před získáním souhlasu s touto akvizicí ze strany Evropské komise. Evropská komise totiž pozastavila průběh celé transakce s poukazem na to, že toto spojení může velmi negativně narušit hospodářskou soutěž v daném odvětví a zahájila formální vyšetřování.

Ano, vyšetřovací či rozhodovací procesy ze strany Evropské komise se možná mohou zdát některým jednotlivcům dlouhé, nicméně, dokončit transakci před vydáním souhlasu evropského soutěžního regulátora se opravdu nevyplácí.

Stejnou pravomoc má samozřejmě i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a proto je vždy záhodno ověřit si, zda příslušná transakce nepodléhá povinné notifikaci, resp. schválení ze strany soutěžního orgánu.    

Autor: Vladěna Svobodová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz