Zpět
17
.
4
.
2023
Legal flash

Regulace influencer marketingu aneb další dopad spotřebitelské novely

S novým rokem nabyla účinnosti velká Tříkrálová novela spotřebitelského práva, z které je hojně citováno např. zvýšení spotřebitelských práv či zvýšení transparentnosti při informování spotřebitele. Neměly by vám ale uniknout ani změny v oblasti marketingu včetně zpřísnění možností využití influencerů k propagaci výrobků a služeb.

Právě v této v posledních letech velmi populární oblasti zavádí novela novou nekalou obchodní praktiku. Té se může dopustit prodávající, který „zveřejňuje falešné spotřebitelské recenze či doporučení nebo zadává jiné osobě, aby takové spotřebitelské recenze či doporučení podala, nebo zkresluje spotřebitelské recenze nebo doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu“. Tato nekalá obchodní praktika zásadně omezuje dosavadní praxi, kterou byla povinnost označovat placenou propagaci obcházena zveřejňováním zdánlivě objektivních recenzí nebo doporučení. Spolu s nově zakotveným právem spotřebitele odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu v případě, že rozhodnutí spotřebitele o koupi výrobku či služby bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, se tak neřízené využití influencer marketingu jeví jako značně rizikové.

Více než kdy dříve se tedy ukazuje nezbytnost účinného smluvního nastavení vzájemného vztahu mezi zadavatelem reklamy a samotným influencerem. Smluvní nastavení by pak mělo zohlednit nejen formu propagace, množství publikovaných příspěvků nebo formu označení vzájemné spolupráce, ale rovněž způsob řešení vypořádání náhrady škody v případě pokuty ze strany dozorového orgánu nebo odstoupení spotřebitele od uzavřených smluv.

Autoři: Tomáš Klíma a Jiří Beneš

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz