Zpět
26
.
5
.
2023
Legal flash

RETAIL INVESTMENT PACKAGE: Nová pravidla ochrany spotřebitele ve světě investic

Evropská komise 24. května zveřejnila "nejambicióznější legislativní návrh od počátku evropské finanční regulace", jak komisařka pro finanční služby Mairead McGuinnes označila návrh směrnice o pravidlech ochrany retailového investora (Retail Investment Package). Hlavním cílem návrhu je posílit pozici spotřebitele v pozici retailového investora, aby mohl lépe a s větší důvěrou rozhodovat o svých investicích.

Nová pravidla se promítnou například do směrnice o distribuci pojištění (IDD), Solventnosti II (SII), směrnici o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), směrnici o správcích alternativních investičních fondů a o trzích finančních nástrojů.

Nás zaujal na návrhu nejvíce dlouho očekávaný recast směrnice o distribuci pojištění (IDD), který přináší zásadní změny například v oblastech produktového řízení či marketingové komunikace o investičních produktech.

Návrh směrnice zde

Autorky: Michaela Šmotková, Iva van Leeuwen

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz