Zpět
9
.
12
.
2022
Legal flash

Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti schválena

Rada Evropské unie 28. listopadu 2022 s konečnou platností schválila směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Tato směrnice doplňuje směrnici o zveřejňování nefinančních informací, zejména tím, že vyžaduje, aby určité subjekty povinně zveřejňovaly informace o otázkách udržitelnosti, jako jsou environmentální, sociální nebo lidská práva nebo aspekty správy a řízení.

Tato pravidla se začnou uplatňovat postupně. První vlna povinných subjektů, tedy subjektů, na něž se již nyní vztahuje směrnice o zveřejňování nefinančních informací, bude muset zveřejnit nefinanční reporting v roce 2025, který bude obsahovat informace shromážděné (už!) za fiskální rok 2024. V roce 2026 budou za fiskální rok 2025 zveřejňovat nefinanční reporting velké společnosti, na které se směrnice o zveřejňování nefinančních informací nyní nevztahuje a v roce 2027 budou za fiskální rok 2026 zveřejňovat nefinanční reporting malé a střední podniky kótované na burze.

Avšak všichni podnikatelé by se měli připravit na skutečnost, že mohou být dotazováni na informace o udržitelnosti od svých klientů. Všechny výše uvedené subjekty totiž budou v rámci plnění vlastních povinností postupně požadovat informace o udržitelnosti od svých dodavatelů v celém dodavatelském řetězci a nepřímo tak své dodavatele „nutit“ do nefinančního reportingu, a to vše již od roku 2024. Nelze ani vyloučit, že v rámci výběrových řízení na nové dodavatele budou udržitelnější a připravenější společnosti dostávat u povinných subjektů přednost.

CSRD vás tak může překvapit hned dvakrát – informace o udržitelnosti bude muset shromažďovat:

-         výrazně širší okruh podniků, protože povinné subjekty se budou dotazovat svých dodavatelů, a

-         už v roce 2024.

Autor: Jana Pospíšilová

 

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz