Zpět
7
.
3
.
2024
Info

Studenstské okénko

Parlament schválil daňové zvýhodnění k další možnosti zajištění na stáří, kterou je pojištění dlouhodobé péče. Cílem je motivovat občany, aby se na důchod zabezpečili z vlastních zdrojů.

Na začátku nového roku začala platit novela zákona o daních z příjmů, která umožňuje daňově zvýhodnit tzv. pojištění dlouhodobé péče. Jedná se o dosud ne běžně využívaný produkt na českém pojišťovacím trhu, jehož cílem je pojistit osoby pro případ události, která je učiní ze zdravotních důvodů závislými na péči jiných. Daňové zvýhodnění spočívá ve snížení daňového základu o pojistné, popř. o příspěvky zaměstnavatele na pojistné, zaplacené na toto pojištění do výše souhrnného limitu 48 000 Kč. Tento limit platí pro všechny daňově podporované produkty spoření, resp. zajištění péče na stáří.

Důvodem zavedení nové úpravy je snaha o snížení zatížení státní kasy s ohledem na stárnutí a rostoucí dlouhověkost obyvatelstva. Občané se tak mohou v případě těžkého úrazu nebo dokonce i ve stáří spolehnout na pravidelné měsíční platby z pojišťovny, které by jim měly pomoci pokrýt náklady spojené s vyžadovanou péčí. Tyto náklady mohou vzniknout např. pobytem v domě s pečovatelskou službou nebo využíváním služeb soukromého pečovatele. Umožní tak pojištěným osobám mnohem menší závislost na péči rodinných příslušníků, kteří se často ocitají v obtížných situacích, kdy potřebují pečovat o blízkého, ale zároveň finančně zajistit např. své děti. Sjednáním tohoto pojištění však nezaniká právo na státní podporu, ale  státní příspěvek na péči v případě stupně závislosti III nebo IV je takto doplněn ze soukromých prostředků.

Pojistit lze přitom nejen sebe, ale i osoby blízké, tedy manžela, rodiče nebo děti.

Pojištění dlouhodobé péče je součástí balíčku novel, jejichž cílem je motivovat občany k tomu zajišťovat se na stáří i z vlastních prostředků a nespoléhat jen na stát. Daňově zvýhodněné jsou kromě pojištění dlouhodobé péče také tzv. dlouhodobý investiční produkt (který je v Česku naprostou novinkou), investiční životní pojištění nebo penzijní spoření.

Autorka: Alina Starobudova

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz