Zpět
8
.
2
.
2024
Info

Studentské okénko

Věděli jste,že v rámci EU je každou sekundu vystaveno asi 500 faktur? Každý rok je generováno přibližně 18 bilionů účetních dokladů, což může také znamenat milióny různých lhůt splatnosti, které ovlivňují celý řetězec obchodních transakcí, včetně konečného spotřebitele.

Z tohoto důvodu navrhla Evropská komise sjednotit, resp. zkrátit lhůtu splatnosti faktur v obchodních transakcích, a to na dobu maximálně 30 dní. Cílem je sjednotit platební disciplínu všech zúčastněných na dané transakci.

Navrhované nařízení o boji proti opožděným platbám v obchodních transakcích má zajistit rychlejší a spolehlivější platební pravidla, což má ve svém důsledku vést k lepší finanční stabilitě a důvěře na trhu. Nařízení má být přímou odpovědí na opakující se problémy spojené s pozdními platbami, které negativně ovlivňují ekonomiku a podnikání.

Nařízení také plánuje zavést automatické úroky za pozdní platbu, není tedy potřeba zkoumat, zda osoba má či nemá nárok na úroky z prodlení. Nařízení rovněž zvyšuje jednorázový fixní poplatek za každou pozdní transakci na 50 €.

Odpůrci nařízení argumentují, že zkrácení lhůt splatnosti způsobí problémy s cash flow, zvláště u maloobchodníků, odhadované na 100 až 150 miliard eur. Náklady na financování tohoto dočasného nedostatku cash flow budou muset být pokryty bankami jednotlivých členských států Evropské unie.

„Zkráceným lhůtám“ se lze teoreticky vyhnout volbou „ne-evropského“ práva, nicméně státy jako Kanada, USA, Velká Británie nebo Turecko již přijaly obdobnou legislativu a nařízení tak s obcházením volbou mimo - EU práva v praxi příliš nepočítá.

Další projednávání nařízení je plánováno na duben 2024.

Autor: Jakub Martinský

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz