Zpět
30
.
5
.
2024
Info

Studentské okénko

Zákon, který od roku 2016 o vyjmenovaných státních svátcích zakazuje prodej ve větších prodejnách, lze označit za jeden z kontroverznějších a skupina senátorů se dokonce domáhala jeho zrušení. Tento návrh však byl ze strany Ústavního soudu zamítnut (nález ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl.ÚS 37/16). 

V odůvodnění Ústavní soud uvedl, že diskriminace určité skupiny podnikatelů, omezení práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací v určité dny a omezení práva svobodně podnikat v České republice není natolik zásadní, aby to odůvodňovalo jeho zrušení (když pozbývajících 357 a půl dne v roce nejsou obchodníci nijak časově omezeni). Své odůvodnění pak uzavřel tím, že i když existují prostředky, které k ochraně zaměstnanců a jejich osobního volna směřují lépe, tak zákon, který omezuje prodejní dobu v maloobchodech nelze označit za „výjimečně neracionální“, aby mohl být Ústavním soudem zrušen. Přesto Ústavní soud naznačil, že vhodnějším krokem ze strany zákonodárce by bylo takový zákon vůbec nepřijímat a ponechat na rozhodnutí zaměstnavatele a zaměstnance, zda bude práce ve státní svátek vykonávána za zvýšenou odměnu nebo zda bude poskytnuto pracovní volno. Takový postup by podle Ústavního soudu zajistil větší spravedlnost ve vztahu ke všem dotčeným osobám a naplňoval sledovaný cíl lépe než přijatý zákon.

Zvrátit přijetí tohoto zákona tak možné nebylo, ale přesto nyní leží v Poslanecké sněmovně návrh na jeho zrušení. Argumentace navrhovatelů přitom částečně kopíruje argumentaci senátorů, kteří před osmi lety navrhovali tento zákon zrušit. Nad rámec toho navrhovatelé argumentují také například zbytečným zatížením již tak velmi regulovaného podnikatelského prostředí, které vede ke snížení atraktivity podnikání v České republice nebo obtížemi, kterým je spotřebitel vystaven, když regulace otevírací doby není jednotná u všech státních svátků. Navrhovatelé tak znovu otevřeli politickou debatu nad přehodnocením potřebnosti omezovat v určené státní svátky prodejní dobu některých obchodů.

Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko a pouze zopakovala, že jde o otázku politického uvážení zákonodárce. Zdá se tak, že jediné, co by mohlo nyní bránit přijetí tohoto zákona je nejednotnost politických názorů poslanců, která panuje i napříč vládními stranami. Naděje, že se již brzy zbavíme komplikací spojených se zákazem prodeje v maloobchodech o vybrané státní svátky, je však díky návrhu zákona větší než kdy dříve.

Návrh zákona je možné najít a sledovat pod číslem sněmovního tisku 646.

Autor: Tomáš Klíma

 

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz