Zpět
25
.
1
.
2024
Info

Studentské okénko

Velký senát Soudního dvora Evropské Unie vydal dne 21. prosince 2023 dlouho očekávané rozhodnutí o předběžných otázkách položených španělským soudem ve sporu mezi zástupci kontroverzního projektu Superliga a FIFA/UEFA.  

Superliga měla v prvotním záměru představovat ryzí elitní fotbalovou soutěž, které by se účastnily pouze nejlepší vyvolené týmy. Už v této počáteční fázi se ale do dění a příprav vložily FIFA a UEFA, které svými výroky ohledně zákazu účasti na novém projektu a pohrůžkou sankce vyloučení z domácích soutěží a reprezentačních zápasů docílily dočasné přerušení projektu Superligy.  

Nyní ale Soudní dvůr konstatoval, že FIFA a UEFA zneužily své dominantní postavení na relevantním trhu a porušily tedy pravidla hospodářské soutěže. Kromě zmíněných výroků, kterým se Soudní dvůr věnoval pouze okrajově, se vyslovil k použitelnosti soutěžních norem EU na pravidla FIFA a UEFA. Podmínka nutnosti povolení ke vzniku nové nezávislé soutěže ze strany FIFA a UEFA neobstála před Soudním dvorem kvůli své nedostatečné úpravě, která měla za důsledek nedostatek její transparentnosti, objektivnosti, přiměřenosti a rovného zacházení.

Na důsledek tohoto rozhodnutí si budeme muset počkat, jelikož v mezidobí od podání předběžných otázek FIFA a UEFA do pravidel začlenily nová povolovací pravidla. Jestli splňují přednesené podmínky, bude muset možná znovu určit až Soudní dvůr. Obnova projektu Superligy bude i přes shrnuté rozhodnutí složitá, jelikož většina původních týmů už se od projektu kvůli tlaku veřejnosti a FIFA/UEFA distancovala.

Autor: Daniel Kolář

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz