Zpět
21
.
9
.
2022
Legal flash

Tvorba skupin nezajištěných věřitelů a rozhodnutí o dovolání po skončení reorganizace

V nedávném sbírkovém rozhodnutí ve věci WL Vinohradská odpověděl Nejvyšší soud poprvé na otázku, jak mají být v reorganizačním plánu vytvářeny skupiny nezajištěných věřitelů, a zda je přípustné, aby nezajištění věřitelé byli navrhovatelem plánu rozřazeni do více skupin. Nejvyšší soud odpověděl na tuto otázku restriktivně – nezajištění věřitelé mají být zásadně zařazeni do jedné skupiny. Výjimky jsou sice přípustné, nemohou však spočívat v rozdílnosti právních titulů jejich pohledávek, ale pouze v nesourodosti hospodářských zájmů nezajištěných věřitelů (odst. 31 odůvodnění). Z procesního hlediska je na rozhodnutí ve věci WL Vinohradská zajímavé i to, že Nejvyšší soud rozhodl o dovolání až poté, co bylo insolvenční řízení skončeno tím, že insolvenční soud vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu. Nejvyšší soud v závěru odůvodnění dosti ominózně uvedl, že uvedená skutečnost „nemá na rozhodnutí o dovolání vliv“. Jelikož dovolání neuspělo, je toto stanovisko v dané věci pouze určitou „poznámkou pod čarou.“ Přízrak kasačního dovolacího rozhodnutí ohledně již splněného plánu tím však odstraněn nebyl – naopak, závěrečnou poznámkou v odst. 38 odůvodnění jej Nejvyšší soud spíše posílil.

Usnesení NS sp. zn. 29 NSCR 109/2020 ze dne 31.05.2022 (in re WL Vinohradská)

Autor: Tomáš Richter

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz