Zpět
16
.
5
.
2023
Legal flash

Udržitelné financování aneb zavedení nového jednotného evropského standardu zelených dluhopisů

Evropská komise připravuje nové nařízení upravující tzv. zelené dluhopisy, jehož návrh je již ve finální podobě a měl by být v dohledné době schválen Evropským parlamentem. Nařízení umožní emitentům vydávat dluhopisy pod jednotným označením „European green bond“, a to výměnou za plnění určitých podmínek a povinností, které budou na emitenty v souvislosti s financováním jejich udržitelných projektů kladeny.

Základem bude, aby alespoň 85 % finančních prostředků získaných z dluhopisů bylo použito na ekonomické činnosti, které lze podle nařízení o taxonomii považovat za skutečně „zelené“, což budou emitenti povinni prokazovat prostřednictvím jednotných vzorových dokumentů. Veškeré tyto informace budou následně volně zpřístupňovány potenciálním investorům. Povinnému zveřejnění nebudou podléhat jen prvotní záměry emitenta před samotnou emisí, ale též následná (průběžná i konečná) data ohledně skutečného uplatnění prostředků. Ověření souladu s nařízením bude navíc předmětem povinného auditu ze strany specializovaných externích kontrolorů, a to několikrát v průběhu života dluhopisu.

Připravované nařízení pamatuje i na emitenty, kteří si sice nezvolí striktní omezení vyplývající z jednotného evropského zeleného dluhopisu, ale kteří vydají jiné „udržitelné“ dluhopisy. Pro tyto účely má nařízení zavést dobrovolné jednotné vzory, které budou moci emitenti využít ke zveřejňování informací ohledně jimi vydaných dluhopisů a souvisejících financovaných projektů.

Další vývoj ohledně připravované úpravy budeme dál detailně sledovat.

Autoři: Roman Šťastný, Daniel Pospíšil

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz