Zpět
13
.
6
.
2023
Legal flash

Uhlíkové clo: Další střípek do zelené legislativní mozaiky EU

EU přichází s dalším legislativním krokem v boji proti změnám klimatu. Uhlíkové clo (nebo také uhlíkové vyrovnání na hranicích) by se dle nového nařízení mělo stát doplňkem obchodování s emisními povolenkami a později je zcela nahradit.

Cílem zavedení uhlíkového vyrovnání na hranicích je snížení emisí skleníkových plynů ve vztahu k dováženým produktům tak, aby dovážené produkty nebyly zvýhodněny oproti unijním produktům, na něž se uplatňuje systém emisních povolenek.

A jak by mělo uhlíkové clo fungovat? Celní orgány budou vydávat certifikáty emisí skleníkových plynů, které si budou dovozci nakupovat za cenu stanovenou Komisí jako průměrnou cenu povolenek EU ETS na společné dražební platformě. Cena bude pravidelně zveřejňována na webu Komise. Dovozci pak k 31. květnu předloží celnímu orgánu prohlášení za předcházející kalendářní rok, kde mimo jiné uvedou celkové množství dovezeného zboží, celkově obsažené emise vyjádřené v tunách CO2 na tunu zboží a celkový počet odevzdaných certifikátů. Hodnota odevzdaných certifikátů by měla odpovídat hodnotě emisí za dovezené zboží. Pokud je hodnota emisí vyšší, dovozce nakoupí a odevzdá certifikáty dodatečně. Pokud by certifikátů naopak přebývalo, lze požádat o jejich zpětný odkup. V případě zpětného odkupu se cena certifikátu rovná ceně, za kterou certifikát dovozce nakoupil.

Firmy by si v prvním kroku měly ověřit, zda se na jejich výrobky bude uhlíkové clo vztahovat. Pokud ano, je potřeba vypočítat množství emisí na tunu zboží. S ohledem na kolísající ceny certifikátů bude potřeba zanalyzovat, kdy bude vhodná doba k jejich nákupu.

Nařízení by mělo začít platit od 1. října 2023 zatím ale pouze omezeně. „Naostro“ začne platit od 1. ledna 2026.

Autor: Jana Pospíšilová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz