Zpět
9
.
11
.
2023
Legal flash

Už alternativním fondům zvoní hrana?

Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Cílem této novely je mimo jiné zpřísnění pravidel fungování tzv. alternativních nebo podlimitních fondů podle § 15 ZISIF, a to z důvodu stále se opakujících situací, kdy drobní investoři svěřili své majetky do alternativních fondů.  Mylně se ovšem domnívali, že se jedná o regulované subjekty, nad kterými vykonává dohled ČNB, nevědouce, že jejich investice je poměrně riskantní.

Jaké nové povinnosti přinese novela správcům alternativních fondů?

· Právnická osoba spravující alternativní fond bude muset do svého názvu zakomponovat informaci, že se jedná o subjekt rizikového kapitálu.

· Dále bude muset vůči svým investorům plnit informační povinnost, aby si investor byl vědom rizikovosti své investice, do čeho bude fond investovat, jaký je investiční horizont fondu a jaké poplatky bude správci fondu platit.

· Investorem do alternativního fondu nově může být pouze osoba investující minimálně 125 000 euro.

· Maximálně 20 osob nemusí splňovat podmínku minimální výše investice, nicméně splnění této podmínky bude muset být ověřeno auditorem, tak aby nedocházelo k jejímu obcházení. Zpráva auditora o počtu osob, které nejsou kvazi-kvalifikovaným investorem bude předkládána ČNB.

Nebude-li uvedené povinnosti alternativní fond plnit, může ČNB vymazat takový fond ze seznamu alternativních fondů. Taková osoba pak nemůže být na seznam zapsána dalších 10 let.

Bude-li legislativní proces pokračovat hladce, měla by novela ZISIF vejít v účinnost 1. července 2024.

Autor: Jana Pospíšilová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz