Zpět
30
.
11
.
2023
Legal flash

Už zase novela?

Teprve nedávno jsme vás informovali o novele zákoníku práce (s částečnou účinností od 1. října2023), která zavedla řadu významných změn.

Neuplynulo ještě mnoho vody v řece a zákonodárce chystá další novelu zákoníku práce s navrhovanou účinností od 1. července 2024.

A jaké zásadní novinky má novela přinést?

- Podporu kolektivního vyjednávání u zaměstnavatelů, u nichž působí více odborových organizací. Nyní platí zásada povinné shody na jedné straně stolu, tedy všechny odborové organizace působící u zaměstnavatele musí souhlasit se zněním kolektivní smlouvy. Vzniká tak riziko blokace ze strany malých odborových organizací. Novela umožní zaměstnavatelům za splnění všech stanovených podmínek zásadu povinné shody prolomit a kolektivní smlouvu uzavřít s nejreprezentativnější odborovou organizací či jejich skupinou.

- Zrušení povinnosti vydávat písemný rozvrh čerpání dovolené, neboť v praxi je každoroční sestavování tzv. plánu dovolených povětšinou formální záležitostí, která jen vede ke zbytečnému zvýšení administrativní zátěže pro zaměstnavatele.

- Zavedení nového mechanismu valorizace minimální mzdy, včetně změny aktuální právní úpravy zaručené mzdy.

O vývoji této novely vás budeme včas informovat.    

Autor: Nathalie Hofmanová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz