Zpět
21
.
12
.
2022
Legal flash

Budou informace o skutečných majitelích přístupné veřejnosti v roce 2023?

Listopadový rozsudek Soudního dvora EU (SDEU), podle kterého nelze plošně umožnit přístup široké veřejnosti do evidence skutečných majitelů, vyvolal další otazníky ohledně již tak diskutované právní úpravy.

SDEU svým rozhodnutím reagoval na obavy zapsaných osob v lucemburské evidenci skutečných majitelů ze zneužití jejich osobních údajů (například adresy bydliště, přesného data narození) a stanovil, že bezpodmínečné uveřejňování těchto informací je neúčelné, a navíc porušuje základní pilíře EU jako je právo na ochrana soukromého a rodinného života a na ochranu osobních údajů skutečných majitelů.

Zatímco v řadě zahraničních států byl přístup do evidence již omezen, český zákon o evidenci skutečných majitelů nebyl nijak změněn a povinnost uvádět a uveřejňovat informace o skutečných majitelích nadále trvá. Byť v českém provedení evidence neobsahuje tak podrobné informace o skutečných majitelích jako její lucemburská varianta (uveřejňují se pouze základní identifikační údaje o skutečných majitelích: jméno a příjmení, rok a měsíc narození, státní občanství a stát pobytu), je zjevné, že současná česká právní úprava porušuje právo Evropské unie a tedy velmi pravděpodobné, že v nadcházejícím roce se dočkáme její další novelizace či výkladových úprav ze strany Ministerstva spravedlnosti.

Autor: Hana Císlerová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz