Zpět
1
.
6
.
2023
Legal flash

Idea jediného patentu pro celou Evropu a centrálního patentového soudu? Už realita.

Právě na den dětí se splnily sny mnoha dospělých vynálezců!

Od 1. června 2023 totiž nemusí žádat o patent pro svůj vynález v každém evropském státě zvlášť, ale mohou získat rovnou jeden patent pro celou Evropu. Nad to mohou nároky z porušení svých stávajících evropských i nových „jednotných“ patentů adresovat jedinému, a navíc specializovanému, soudu.

Dohoda o jednotném patentovém soudu totiž právě dnes nabývá účinnosti, a i když Česká republika zatím vyčkává s její ratifikací, dotkne se i českých vynálezců a výzkumných organizací.

Nejenže i oni mohou požádat o jednotný evropský patent s účinky v 17 evropských státech, kde k ratifikaci již došlo (např. Německo, Francie, Itálie), navíc nemusí už paralelně řešit soudní spory ohledně svých patentových práv před několika institucemi.

Jednotný patentový systém má i řadu nevýhod, např. neumožňuje vzdát se patentu v zemích, kde nenaplnil komerční očekávání a kde placení udržovacích poplatků přestalo být účelné, a odpadne také možnost geograficky omezit účinky převodu patentu. Tyto a další pro a proti bude potřeba zvážit již při plánování patentové strategie.

Autor: Hana Císlerová

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz