Zpět
29
.
1
.
2024
Legal flash

Stavební firmy nově ručí za mzdy zaměstnanců svých subdodavatelů

Poněkud v tichosti nabyl 1. 1. 2024 účinnosti nový § 324a zákoníku práce, který zavedl zákonné ručení stavebních firem za mzdové nároky zaměstnanců jejich subdodavatelů. Stavební firmy nově ručí za mzdy, platy a odměny z dohody zaměstnanců jejich subdodavatelů (včetně agentur práce), a to až do výše minimální mzdy. Povinnost vyplatit neuhrazenou mzdu vznikne na základě zaměstnancovy písemné výzvy, při nesplnění povinnosti z ručení hrozí až 2 000 000 Kč pokuta od inspekce práce.

Ručení se však lze vyhnout, jestliže si stavební firma nejpozději při zahájení subdodavatelova plnění zajistí potvrzení, že subdodavatel nemá evidován nedoplatek ani penále na pojistném za zaměstnance (ne starší než 3 měsíce), a zároveň subdodavatel nedostal v uplynulých 12 měsících pokutu vyšší než 100 000 Kč za porušení pracovněprávních povinností.

Stavebním firmám proto doporučujeme revizi jejich standardní dokumentace a důsledné prověřování jejich subdodavatelů, a to i v rámci již běžících projektů – s ohledem na chybějící přechodné ustanovení je totiž možné, že zákonné ručení dopadne i na ně!

Autoři: Tomáš Král, Lukáš Tománek

Nejnovější

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz