Start-ups

Proč řešit Art Law s JŠK?

Umělcova duše může tu a tam trpět střetem s reálným a praktickým světem, ovšem vyhnout se mu nelze. Milovníka umění může mnohdy zaskočit komplikovaný proces koupě vytouženého díla. Soukromá galerie se připravuje na významný prodej nebo na aukci. Umělci, galerie, instituce a soukromí sběratelé navazují vzájemnou spolupráci a budují vztahy. To je jen několik situací, kdy se svět umění a práva potkává. O to, aby to bylo setkání bezbolestné, se postaráme my.  

Máme bohaté zkušenosti v oblasti autorského práva a s vyjednáváním a uzavírám smluv v kreativních oblastech (zejména o spolupráci, o zprostředkování, o komisním prodeji a dalších dle konkrétní situace). Rádi pomáháme sběratelům s budováním kvalitní sbírky a bohužel známe též spory vznikající v souvislosti s prodejem falz a protiprávním nakládáním či dokonce odcizením díla. Zastupujeme aukční domy, galerie i současné umělce v oblastech on-line i prezenčních aukcí, smluvního práva, prodeje a zápůjček. Dokážeme jasně specifikovat rizika v rámci sběratelství či investic do umění a doporučit vhodná řešení.

Co konkrétně pro vás zajistíme?

  • Smluvní dokumentaci ke koupi, prodeji i zápůjčce díla
  • Smlouvy o spolupráci mezi umělcem a galerií, resp. více galeriemi mezi sebou
  • Právní prověrku kupujícího či prodávajícího
  • Řešení financování koupě díla
  • Poskytnutí díla jako zajištění úvěru
  • Úschovu kupní ceny v případě koupě a prodeje díla
  • Řešení vad díla a problematiky falz a náhrady škody

Komu jsme již pomohli

     Významnému bankovnímu domu v komplexním sporu o náhradu škody v souvislosti s prodejem falz obrazů renomovaných českých umělců a trestnou činností padělatelů
Významnému zahraničnímu sběrateli ve sporu o protiprávní nakládání a odcizení obrazu světového umělce v hodnotě stovek milionů korun
Společnosti vyvíjející světově úspěšnou softwarovou platformu s přesahem do autorského práva a GDPR
     Aukčním domům v oblasti aukcí, autorského práva, včetně problematiky zastupování na on-line aukcích
         Soukromým galeriím a sběratelům v souvislosti s koupí a prodejem významných děl
   Umělcům při spolupráci s neziskovou organizací Fair Art
        Studentům Akademie výtvarných umění v souvislosti s užitím uměleckých děl publikovaných na internetu
Zprostředkovateli nákupu uměleckých děl pro užití v developerském projektu na Slovensku

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz