Start-ups

Proč řešit ESG problematiku a nefinanční reporting s JŠK?

ESG, udržitelné finance a nefinanční reporting  

‍Chcete si ověřit, že splňujete všechny povinnosti,které vám ukládá Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) či pomoci s jejich naplněním? Nebo se připravit na vypracování zpráv o udržitelnosti podle Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? Doplnit vnitřní předpisy, které zlepší váš ESG profil? Nebo vás čekají investice, které přispějí ke zlepšení udržitelnosti vašeho podnikání a chcete zvážit financování skrze zelené dluhopisy či využít podmínek zvýhodněných úvěrů bank? Nebo jste dosud předpokládali, že se vás ESG reporting netýká, ale váš obchodní partner po vás vyžaduje dodání relevantních vstupů?

Evropská regulace v oblasti ESG (Environmental, Social and corporate Governance) je nová průřezová disciplína, v níž JŠK využívá své 19leté zkušenosti s evropskou regulací finančních služeb, korporátním poradenstvím i financováním. Vedle zkušeností přímo s problematikou ESG regulace máme navíc i extenzivní zkušenosti v dalších oblastech souvisejících s udržitelností– od práva životního prostředí a obnovitelné energetiky po lidská práva a protikorupční opatření.

Zároveň si dobře uvědomujeme, že ESG není jen právní regulace, ale vyžaduje i technickou znalost a odbornost v oblasti životního prostředí. Proto úzce spolupracujeme s environmentálně poradenskou společností EnviTrail specializující se na audit uhlíkové stopy. Společně jsme schopni pokrýt nejen právní a regulatorní povinnosti, ale zajistit i technickou stránku věci a třeba i pomoci s implementací dekarbonizačních řešení. Protože naším společným cílem není jen plnění právních povinností, ale reálné zlepšení stavu životního prostředí a společnosti.

Co konkrétně pro vás zajistíme?

  • GAP analýzu zaměřenou na ESG reporting (ať již reportujete podle SFDR nebo se připravujete na vypracování zpráv o udržitelnosti podle CSRD)
  • Přípravu vnitřních předpisů (politik), jejichž zavedení či doplnění zlepší váš ESG profil (ochrana oznamovatelů, politika v oblasti lidských práv, kodex chování dodavatelů, etický kodex apod.)
  • Asistenci s emisí zelených dluhopisů podle nejnovějších evropských standardů a součinnost při průběžném plnění povinností kladených na jejich emitenty
  • Posouzení a následné poradenství související se zavedením uhlíkového cla
  • Posouzení a zohlednění ESG rizik v rámci M&A transakcí
  • Orientaci v ESG legislativě včetně právního poradenství s její interpretací
  • Školení pro relevantní zaměstnance připravené na míru podle vaší činnosti a zaměření vašeho podnikání

Komu jsme již pomohli

Bunzl
     Zastupování při akvizici, v rámci transakční due diligence jsme řešili i lidskoprávní záruky
Česká asociace pojišťoven (ČAP)
     Analýza týkající se genderové diskriminace při stanovení pojistného a přístupu k pojištění
Global Legal Insights – Bribery & Corruption
Do mezinárodního průvodce protikorupčním prostředím jsme přispívali kapitolou o ČR, zahrnovala přehled právních předpisů, režimu a zásad vymáhání práva, klíčové otázky pro vyšetřování, popis odpovědnosti podniků za trestné činy úplatkářství a korupce a další
Komerční banka
     Zastupování při akvizici environmentálně poradenské společnosti Enviros
Komerční pojišťovna
          Poradenství ve vybraných otázkách týkajících se ESG reportingu dle SFDR a klasifikace produktů dle nařízení o taxonomii, zavedení procesů a metodik proti praní špinavých peněz a korupci, poradenství ohledně whistleblowingu
Kooperativa
       Příprava vnitřní politiky a dokumentace k řízení střetu zájmů, opatření proti úplatkářství a korupci a pravidla whistleblowingu
NN Finance
            Rozsáhlá GAP analýza zaměřená na compliance s AML legislativou a další sektorovou regulací
NN Investment Partners
Revize řídicího a kontrolního systému
Pontes
Spolu s partnery ze spolupracujících advokátních kanceláří v CEE regionu jsme připravili Renewable Energy Guide, komplexní průvodce legislativou v oblasti udržitelné energetiky a životního prostředí
Rixo
     GDPR audit a následná implementace evropské regulace v oblasti ochrany osobních údajů
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Příprava kompletní dokumentace k ESG financování domovů pro seniory

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz