IP - duševní vlastnictví

Rizika i příležitosti - identifikujeme. Patenty a známky - přihlásíme. Licence - napíšeme. Co je podstatné - to víme.

Průmyslová i autorská práva se zdají být jednoduchou disciplínou, ale přitom je to jeden z nejsložitějších oborů, vyžadující specializované vzdělání i praxi. Možná právě proto jsou častou obětí různých pověr a laické tvořivosti založené na kopírování vzorů nalezených na internetu. Protože jsme při akvizicích i u soudů viděli už dost, víme co dělat, abychom vaše práva efektivně ochránili - u nás i v zahraničí. Pomůžeme vám nejen s vytvořením a vyjednáním smluvních záruk či licenčních podmínek, ale i s přihláškou patentů, ochranných známek nebo užitných a průmyslových vzorů. 

Mnoho lidí si také myslí, že NDA stačí okopírovat z předchozí transakce. Naši klienti vědí, že nestačí. Chcete i vy vědět proč? Stačí se zeptat.

Co konkrétně pro vás zajistíme?

  • Smlouvy o společném výzkumu a vývoji
  • Smlouvy o smluvním výzkumu
  • Kontrakty (licence)
  • Registrace
  • Spory
  • Patenty
  • Průmyslové vzory
  • Ochranné známky
  • Domény

Co říkají naši klienti?

„Právníci obvykle těžko chápou i základní technická a vědecká témata. JŠK jsou jiní právníci. Nejenže rychle pochopili podstatu našeho patentu, jehož ochrany jsme se domáhali, ale také nalezli způsob, jak ji vysvětlit soudu – a bez potřeby zapojení znalce.“
Tomáš Těthal, ředitel, IQ Structures
„Díky spolupráci s právní společností JŠK jsme si uvědomili důležitost a potřebnost právní ochrany našeho duševního vlastnictví. A to nejen ve vztahu k patentové ochraně, ale zejména ve smluvních vztazích s našimi zákazníky.“
Pavel Konečný, zakladatel, NeuronSW SE
„Na spolupráci s JŠK se nám líbí hlavně: flexibilita, komunikace, efektivita, zkušenosti v IT/IP, orientace v technologiích a praktický přístup při řešení problému.“
Tomáš Říha, 4NET.TV
“V JŠK oblasti IP/IT rozumějí. Pro nás je velice důležitý osobní přístup a toho se nám dostává vrchovatě. Co oceňuji po technické stránce je fakt, že dokumenty připravují automaticky v CZ i EN verzi, ale hlavně také jejich mezinárodní přesah díky členství v PONTES - když řešíme IP otázky například v Rakousku, umí nám obratem pomoci."
Ullmanna s.r.o.

Komu jsme již pomohli

NeuronSW SE
Právní poradenství v souvislosti s patentovou strategií a smluvním zakotvením ochrany práv ke zvukovému záznamu
ČVUT
Právní poradenství v souvislosti s ochranou plicního ventilátoru CoroVent a přípravou otevřené licenční smlouvy
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Poradenství v otázce posouzení rozsahu práv nabyvatele licence autorského díla
ÚJV Řež
Právní poradenství při přípravě R&D smluv pro společný výzkumný projekt
Marlenka international
Právní poradenství českému výrobci medových dortů v oblasti ochrany označení
Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Pravidelné školení pro kancelář transferu technologií a úprava interních předpisů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Školení pracovníků Kanceláře transferu technologií
City Taxi, s.r.o.
Právní poradenství společnosti při přípravě smluv ohledně práv k softwaru zhotoveného na zakázku

Kdo se o vás bude starat?

Roman Kramařík
Partner
+420 226 227 612
energetika, soutěžní právo, spory, smluvní a korporátní právo, duševní vlastnictví, arbitráže, pracovní právo, rodina a dědictví, sportovní právo, start-ups, e-commerce, fúze a akvizice, infrastruktura, art law
Hana Císlerová
Advokát
+420 226 227 656
duševní vlastnictví, e-commerce, spory, start-ups, pracovní právo, sportovní právo, arbitráže, esg, art law

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz