Energetika

Energetický trh známe ze všech stran

Kdo se může pochlubit tím, že pracoval jak pro regulátora, tak pro dodavatele i pro odběratele. My ano! Jsme přesvědčení, že naše know how v této oblasti je výjimečné. Energetický sektor je velmi specifický a zatížený mnoha regulacemi. Díky našim zkušenostem umíme najít podstatu problému a vyřešit ho k vaší spokojenosti.

Co pro vás konkrétně zajistíme?

  • Regulace
  • Spory
  • Kontrakty
  • Akvizice
  • Smlouvy EFET
  • Skladování plynu a jeho distribuce
  • Obchod s elektřinou
  • Obnovitelné zdroje energie
  • Zabezpečení dodávek
  • Vlastnická práva

Co říkají naši klienti?

„Právníci z JŠK umí přemýšlet mimo běžný myšlenkový rámec. Kromě zákonů rozumí i regulacím a problémům spojeným s energetikou. Když řešíte tyto věci, potřebujete opravdu dobré právníky – a přesně takové jsme našli v JŠK.“
Martina Krčová, členka rady Energetického regulačního úřadu

Víme, že jde o hodně. O to víc oceníte naši expertízu.

Energetice se s nadšením věnujeme již mnoho let. Díky tomu rozumíme vztahům na trhu i zákoutím národní i evropské regulace. S žádným hráčem však nejsme úzce spojeni natolik, aby nám to bránilo poskytovat objektivní a nezávislé služby. Málokterý trh byl v minulosti vystaven tak zásadním změnám, jako právě trh energetický. Pro nás jsou ale změny výzvou a pro naše klienty příležitostí.

Komu jsme již pomohli?

innogy
Zastupování společností ze skupiny innogy v obchodním sporu s bývalou advokátní kanceláří týkající se zejména práva na odměnu za poskytnuté právní služby, jakož i vypořádání vzájemných práv a povinností v souvislosti s ukončením smluvního vztahu.
Thomayerova nemocnice
Právní analýza pozice Thomayerovy nemocnice a její zastupování ve sporu o placení za dodávky tepla od společnosti České teplo s.r.o. jako dodavatele tepla v areálu nemocnice (včetně kogenerace)
Axpo Solutions
Zastupování společnosti Axpo Solutions (dříve Axpo Trading) ve věci vymáhání dlužných plateb za dodávky společnosti VÍTKOVICE, a.s. jako držiteli licence na výrobu i distribuci energií
Bocus
Zastupování společnosti BOCUS, a.s. jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů v bioplynové stanici proti společnosti OTE, a.s. jako operátorovi trhu ve věci nároku na výplatu zeleného bonusu na úhradu elektřiny
GEN-I
Poradenství společnosti GEN-I, obchodníkovi s elektřinou a plynem, ve věci close-out nettingu podle vzorové smlouvy EFET a ve věci případného zrušení organizační složky v České republice 
v návaznosti na změnu energetického zákona.
REN Power
Poradenství společnosti REN Power ve věci udělení licence na výrobu elektřiny, zastupování ve sporu se Státní energetickou inspekcí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů (účtování zeleného bonusu v rozporu s cenovým rozhodnutím ERÚ), a to jak ve správním řízení, tak v řízení o správní žalobě a kasační stížnosti před správními soudy, analýza rizik fúze několika provozovatelů FVE
Energetický Regulační Úřad
Poradenství Energetickému regulačnímu úřadu v souvislosti s řadou regulatorně-právních otázek např. ohledně uplatnění přeceněných odpisů v regulovaných cenách distribuce, retroaktivity či rizik v souvislosti s konzultačním procesem při tvorbě nového regulačního balíčku, uplatňování příspěvku OZE u ostrovních provozů
ÚJV Řež
Poradenství ÚJV Řež ohledně proveditelnosti projektu výstavby a provozu technologií pro skladování energie z hlediska ZZVZ včetně základního strukturování smluvní dokumentace a ověřování potřeby získání veřejných oprávnění požadovaných pro provozování energetického businessu v České republice
ITOCHU Corporation
Poradenství ITOCHU Corporation při akvizici dvou projektů fotovoltaických elektráren v České republice včetně koncipování smlouvy o spolupráci a akcionářské smlouvy
UniCredit Bank
Zastupování UniCredit Bank Czech Republic, a.s. při financování fotovoltaické elektrárny Letkov o instalovaném výkonu 10 MW včetně právní prověrky, přípravy a vyjednávání finanční dokumentace

Kdo se o vás bude starat?

Roman Kramařík
Partner
+420 226 227 612
energetika, soutěžní právo, spory, smluvní a korporátní právo, duševní vlastnictví, arbitráže, pracovní právo, rodina a dědictví, sportovní právo, start-ups, e-commerce, fúze a akvizice, infrastruktura, art law
Patrik Müller
Vedoucí advokát
+420 226 227 630
energetika, fúze a akvizice, infrastruktura
Tomáš Král
Advokát
+420 226 227 661
arbitráže, spory, energetika, fúze a akvizice, smluvní a korporátní právo

KONTAKT

+420 226 227 611
reception@jsk.cz