Nemovitosti

Proč řešit nemovitosti s JŠK?

Našim klientům pomáháme ve všech fázích jejich nemovitostních projektů, od akvizice nemovitosti, přes její development až po její pronájem a správu nebo prodej.

Co konkrétně pro vás zajistíme?

 • Prověrku právního stavu nemovitosti
 • Návrh nejvhodnější struktury akvizice nemovitosti
 • Přípravu a vyjednání akviziční dokumentace
 • Přípravu akcionářských a obdobných dohod mezi různými partnery účastnícími se projektu
 • Spolupráci při výběru externího financování akvizice nebo developmentu
 • Vyjednání finanční dokumentace a plnění odkládacích podmínek čerpání
 • Pomoc při získání příslušných povolení pro výstavbu, přestavbu či užívání nemovitosti
 • Smlouvu o dílo s dodavateli
 • Spolupráci při řešení vad a pojistných událostí
 • Smlouvy pro provoz a správu nemovitosti
 • Nájemní smlouvy
 • Smlouvy pro prodej nemovitosti či bytů v ní

Proč spolupracovat s JŠK?

Pravidelně pomáháme těm největším developerům a investorům do nemovitostí v České republice i těm menším, kteří s podnikáním v nemovitostech teprve začínají, a dovedeme upravit naše služby dle jejich specifických potřeb.

Komu jsme již pomohli

Finep
Finepu jsme pomáhali s výstavbou, financováním, pronájmem i prodejem jednotlivých částí projektu Západní město ve Stodůlkách. Pomáhali jsme jim získat do pronájmu Lannův palác, kde mají své sídlo, i prodat jejich první nájemní dům na Barrandově. Spolupracovali jsme s nimi na dalších menších i větších projektech v oblasti nemovitostí.
Karlín Group
Skupině Karlín Group jsme pomohli vytvořit úspěšný společný podnik s německým provozovatelem studentských domů za účelem výstavby domu pro krátkodobé ubytování Student House v pražských Holešovicích. Pomáháme jim se založením a účastí ve společném podniku s Dopravním podnikem Hlavního města Prahy za účelem revitalizace oblasti Nádraží Holešovice.
Contera
Conteře jsme radili při koupi logistického centra v Říčanech u Prahy či pronájmu kanceláří v Ostravě. Připravovali jsme pro ní vzorovou nájemní smlouvu na pronájem kancelářských prostor, radíme jí pravidelně při vyjednávání smluv o dílo. Zastupujeme ji při řešení námitek proti územním plánům v oblastech jejích aktivit i v navazujících správních a soudních řízeních.
Ungelt Partners
Této skupině soukromých investorů jsme poskytovali právní služby při různých větších i menších nemovitostních transakcích, včetně akvizice a následného prodeje kancelářské budovy na Letné, akvizice projektu v Liberci nebo v pražské Libni nebo smlouvy o dílo na rekonstrukci budovy v centru Prahy.
Catalyst Capital
Pro tento mezinárodní fond jsme připravovali akvizici obchodního centra v Olomouci.

Kdo se o vás bude starat?

Roman Šťastný
Partner
+420 226 227 622
Nemovitosti, finance a bankovnictví
Daniel Pospíšil
Vedoucí advokát
+420 226 227 648
private equity / venture capital, sportovní právo, finance a bankovnictví, nemovitosti, fúze a akvizice, smluvní a korporátní právo
Jana Pospíšilová
Advokát
+420 226 227 627
smluvní a korporátní právo, private equity / venture capital, rodina a dědictví, start-ups, finance a bankovnictví, fúze a akvizice, nemovitosti, pracovní právo, esg
Jan Koprnický
Advokát
+420 226 227 654
smluvní a korporátní právo, fúze a akvizice, private equity / venture capital, start-ups, nemovitosti
Lukáš Tománek
Koncipient
+420 226 227 611
Finance a bankovnictví, Fúze a akvizice, Nemovitosti, Private equity / venture capital, Smluvní a korporátní právo
Filip Vraspír
Koncipient
+420 226 227 657
Nemovitosti, Finance a bankovnictví
Dana Štumpová
Of-counsel
+420 226 227 611
nemovitosti, spory

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz