Regulace a compliance (CZ&EU)

CZ a EU regulace (nejen) finančních služeb

Zkušenosti nenahradíte. Po patnácti letech, během kterých se pohybujeme v oblasti regulace a compliance víme své. A rádi vám to předáme a pomůžeme tak vašemu byznysu růst a prosperovat v náročných podmínkách dohledu, ať jde o finanční služby, telekomunikaci nebo energetiku. Dnes už díky hlubokým zkušenostem nemusíme být při výkladu pravidel přehnaně opatrní. Umíme rozpoznat rizika a předcházet jim, najít tu správnou cestu, která vám umožní dosáhnout svého, ale současně vyhovět náročným požadavkům regulátora i právních předpisů.

Co konkrétně pro vás zajistíme?

  • Výkladová stanoviska
  • Implementační projekty bez ohledu na velikost
  • Gap analýzy (identifikace a hodnocení rizik a návrhy mitigačních řešení)
  • Poradenství v oblastech distribuce, produktového nastavení, obezřetnostních požadavků AML a GDPR

Víme, že jde o hodně. O to víc oceníte naši expertízu

Nespíme na vavřínech
Neřešíme jen tady a teď. Inspirujeme se v zahraničí. Sledujeme moderní trendy a předvídáme vývoj regulatorních pravidel a na tomto základě moderujeme diskusi mezi klienty a regulátorem tak, abychom společně našli inovativní a přitom funkční a udržitelná řešení.
Sektor regulací známe zevnitř
A to díky dlouhodobým zkušenostem ze spolupráce s českými i evropskými orgány a asociacemi, ale i prostřednictvím secondmentů našich advokátů a koncipientů v nejrůznějších finančních institucích. „Neradíme“ jen na dálku. Proto umíme pomoct s konkrétními problémy, najít řešení, které bude fungovat v praxi, ve vaší praxi, a nejen na papíře.
Své klienty dobře známe
I skvělá myšlenka bude k ničemu, když nepůjde aplikovat v praxi. S našimi klienty proto diskutujeme a probíráme pro a proti. Zajímáme se o to, co je pro ně důležité. Známe je od hlavy až k patě. Díky tomu dokážeme zohlednit i zdánlivé detaily, navrhovaná řešení jsou komplexní a přímo navázaná na vaše každodenní fungování.

Komu jsme již pomohli

Allianz Pojišťovna
Poradenství ohledně všech aspektů elektronizace distribučního procesu a poradenství v řadě dalších otázek (regulace i likvidace škod)
ALD Automotive
Dlouhodobé právní poradenství především v oblasti nastavování prodejních procesů, tak aby vyhovovaly vyvíjející se legislativě, revize i příprava nové klientské dokumentace
Arval
Právní poradenství při přizpůsobování distribučních procesů nové legislativě (zákon o distribuci pojištění), nastavování likvidačních procesů a poradenství v souvislosti s regulatorními otázkami
Kooperativa Pojišťovna
Poradenství v souvislosti s žádostí o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, zastupování v řízení o rozšíření licence u ČNB a poradenství v řadě dalších otázek (regulace, likvidace škod i korporátní otázky), soutěžněprávní analýza vztahů s autoservisy, praktické školení zaměstnanců ohledně vybraných otázek provozní praxe pojišťovny (exekuce, insolvence, typy odpovědnosti)
LeasePlan Insurance, LeasePlan ČR
Revize smluvní dokumentace za účelem zajištění souladu s novými regulatorními požadavky zákona o distribuci pojištění zajištění, dlouhodobé kompletní právní poradenství
NN Finance
Rozsáhlá GAP analýza zaměřená na compliance s AML legislativou a regulací zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, investičního a pojišťovacího zprostředkovatele a dále při lokalizaci prodejní aplikace (mimo jiné v souvislosti s obsahovými požadavky analýzy požadavků a potřeb zákazníka)
Rixo
Pravidelné poradenství týkající se např. nastavení vnitřní organizační struktury, transformace z makléře na samostatného zprostředkovatele pojištění, GDPR audit a následná implementace, poradenství při dohledové kontrole ČNB
Komerční banka
Poradenství týkající se výkladu předpisů upravujících poskytování některých bankovních služeb (bankopojištění, spotřebitelské úvěry)
NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Poradenství týkající se povinností obchodníka s cennými papíry v oblasti asset managementu a vytvoření systému vnitřních předpisů, poradenství v souvislosti s regulatorními aspekty přeměny společnosti a obecné poradenství v souvislosti se specifickými aspekty fungování pobočky obchodníka s cennými papíry v ČR
Patria Finance
Pravidelné poradenství v oblasti regulace činnosti obchodníka s cennými papíry (informační povinnosti vůči klientům, adaptace na nově přijatou evropskou regulaci, vybrané otázky GDPR)
Generali Investment
Poradenství v souvislosti s řízeními u finančního arbitra a posouzením produktové dokumentace včetně obchodních podmínek z hlediska platnosti smluv na nich založených a z hlediska revize kontrakčního procesu

Kdo se o vás bude starat?

Eva Nováková
Partner
+420 226 227 618
e-commerce, pojišťovnictví, regulace a compliance, spory, pracovní právo, esg
Vladimír Ambruz
Of-counsel
+420 226 227 626
E-commerce, Private equity / venture capital, Regulace a compliance, smluvní a korporátní právo, Start-ups
Kateřina Chizzola Bardonová
Advokát
+420 226 227 621
pojišťovnictví, e-commerce, regulace a compliance
Michaela Šmotková
Advokát
+420 226 227 625
e-commerce, pojišťovnictví, regulace a compliance, spory
Zuzana Hrabalová Hebká
Advokát
+420 226 227 624
e-commerce, pojišťovnictví, regulace a compliance, spory
Kateřina Maysenhölder
Advokát
+420 226 227 621
Pojišťovnictví, Regulace a compliance, Spory, Sportovní právo, Pracovní právo
Vladěna Svobodová
Advokát
+420 226 227 651
Fúze a akvizice, Smluvní a korporátní právo, Soutěžní právo, Regulace a compliance
Michaela Svobodová
Advokát
+420 226 227 670
Spory, Regulace a compliance, Start-ups, pojišťovnictví

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz