Smluvní a korporátní právo

Známe specifika sportovního prostředí

Řada věcí ve sportu funguje zaběhlým způsobem a místo složitých smluv se často uzavírají gentlemanské dohody. To respektujeme, ale zároveň jsme přesvědčení, že zejména transakce s větší hodnotou si zasluhují adekvátní právní podporu. Proto přistupujeme ke sportovnímu právu s vysokou úrovní systematičnosti a profesionality.

Přestupová smlouva: je z naší dílny

Abychom předešli „právnímu kutilství“, které často přináší víc škod než užitku, vytvořili jsme i ucelenou smlouvu upravující přestupy fotbalistů. Tato smlouva v detailu upravuje například tzv. předkupní právo, právo zpětného odkupu či další pro fotbalovou praxi typické instituty. Pro fotbalové kluby jsme tak schopni připravit fungující a spolehlivou smluvní dokumentaci šitou na míru konkrétnímu přestupu.

Co konkrétně pro vás zajistíme?

  • Kontrakty - zakládání asociací a klubů, stanovy, rozhodování orgánů apod.
  • Spory - disciplinární řízení, rozhodčí soudy
  • Ochrana osobnosti sportovce
  • Právo duševního vlastnictví ve sportu
  • Akvizice, přestupy
  • Licenční řízení
  • Doping

Komu jsme již pomohli

SC Olympia Radotín
Klientovi jsme pomohli s funkčním propojením dvou samostatných fotbalových klubů do jedné entity, řadou hráčských přestupů a dalšími záležitostmi týkajícími se fungování klubu. Klienta jsme též zastupovali v rámci několika řízení, a to jak před soudy, tak i před příslušnými orgány v rámci asociace.
Český svaz neslyšících sportovců
Pro bono jsme pomáhali s přípravou nových stanov v souvislosti s vystoupením ČSNS z Českého paralympijského výboru.
TJ Sokol Jankovice
Za symbolickou odměnu jsme tento klub zastupovali v rozhodčím řízení ohledně nároku na zaplacení výchovného v souvislosti s přestupem hráče do jiného klubu.

Kdo se o vás bude starat?

Roman Kramařík
Partner
+420 226 227 612
energetika, soutěžní právo, spory, smluvní a korporátní právo, duševní vlastnictví, arbitráže, pracovní právo, rodina a dědictví, sportovní právo, start-ups, e-commerce, fúze a akvizice, infrastruktura, art law
Hana Císlerová
Advokát
+420 226 227 656
duševní vlastnictví, e-commerce, spory, start-ups, pracovní právo, sportovní právo, arbitráže, esg, art law
Daniel Pospíšil
Advokát
+420 226 227 648
private equity / venture capital, sportovní právo, finance a bankovnictví, nemovitosti, fúze a akvizice, smluvní a korporátní právo
Kateřina Maysenhölder
Advokát
+420 226 227 621
Pojišťovnictví, Regulace a compliance, Spory, Sportovní právo, Pracovní právo

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz