Pojišťovnictví

Od tvorby pojistných produktů přes jejich prodej až po likvidaci

Pojišťovnictví je jednou z našich specialit, praxí, na kterou jsme opravdu pyšní. Řada z nás má zkušenost z práce v pojišťovnách, a to i na zahraničních trzích. To jsou zkušenosti, ze kterých denně těžíme, když pomáháme pojišťovnám s interními procesy a byznysovými požadavky. Hledání optimálního řešení si bereme osobně, ať nastavujeme distribuční struktury, interní procesy, pomáháme připravovat dokumentaci k novým produktům nebo pro vás likvidujeme škody. Vždy se snažíme posunout naše doporučení a výstupy o něco dál.

Co konkrétně pro vás zajistíme?

  • Příprava kompletní dokumentace
  • Životní i neživotní pojišťení
  • Compliance projekty
  • Zastupování klientů před finančním arbitrem
  • Zastupování klientů v nárocích a regresech před soudy
  • Pomoc při likvidacích pojistných událostí
  • Poradenství při kontrolách ČNB či jiných úřadů

Komu jsme již pomohli

BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Nastavování dokumentace a procesů flotilového pojištění a asistence při kontrole ČNB při řízení kontroly kvality distribuční sítě.
Colonnade Insurance
Návrh vnitřních předpisů pojišťovny týkajících se kontroly distribuční sítě, GDPR audit a následná implementace.
Česká asociace pojišťoven
Pravidelné a dlouhodobé poradenství mimo jiné při vyjednávání legislativních změn i při jednáních s ČNB (např. při vyjednávání zákona o distribuci pojištění a zajištění, v oblasti odborných zkoušek či flotilového pojišťování, komentování návrhů dohledových sdělení) i v dalších klíčových otázkách pro pojišťovací trh (např. elektronizace distribuce pojištění, využití biometrických podpisů a jejich soulad s GDPR, kontrola distribuční sítě).
ČSOB Pojišťovna
Pravidelné zastupování v soudních řízeních spojených zejména s povinným ručením a pojištěním odpovědnosti a poradenství v řadě dalších otázek (např. nastavování distribuční struktury pro účely bankopojištění, včetně revize související dokumentace).
D.A.S.
Příprava vzorové smlouvy o obchodním zastoupení s pojišťovacími zprostředkovateli a vzorové smlouvy o spolupráci s pojišťovacími makléři včetně provizních podmínek.
Defend Insurance
Zastupování v řízení před ČNB, poradenství ve vztahu k organizační struktuře a otázkám přeshraničního licencování a outsourcingu, poradenství v souvislosti s klientskou dokumentací.
Komerční pojišťovna
Pravidelné poradenství ve všech oblastech finanční regulace (včetně tvorby produktů, nastavení distribuce i u flotilového pojištění či vnitřní organizace) i smluvní agendy, konzultace s compliance oddělením v oblasti GDPR a AML, zastupování v soudních řízeních i správních řízeních před ČNB; GDPR revize klientské dokumentace.
Kooperativa pojišťovna
Poradenství v souvislosti s žádostí o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, zastupování v řízení o rozšíření licence u ČNB a poradenství v řadě dalších otázek (regulace, likvidace škod i korporátní otázky), soutěžněprávní analýza vztahů s autoservisy, praktické školení zaměstnanců ohledně vybraných otázek provozní praxe pojišťovny (exekuce, insolvence, typy odpovědnosti).
LeasePlan Insurance
Revize smluvní dokumentace za účelem zajištění souladu s novými regulatorními požadavky zákona o distribuci pojištění zajištění, dlouhodobé kompletní právní poradenství.
NN Pojišťovna
Příprava vzorových smluv o obchodním zastoupení včetně provizních podmínek a asistence se spory s pojišťovacími zprostředkovateli ohledně odškodnění při ukončení obchodního zastoupení.
Pojišťovna České spořitelny
Příprava vzorové smlouvy o obchodním zastoupení včetně provizních podmínek a jejich projednání s distributory.
Spor s pojišťovacím zprostředkovatelem o výši odškodnění (zvláštní odměny) při ukončení obchodního zastoupení.
Rixo
Pravidelné poradenství týkající se např. nastavení vnitřní organizační struktury, transformace z makléře na samostatného zprostředkovatele pojištění, GDPR audit a následná implementace, poradenství při dohledové kontrole ČNB.
Srovnejto.cz
Outsourcing právního poradenství pro společnosti ve skupině Srovnejto.cz.
Simplea pojišťovna
Poradenství při nastavování modelu přeshraniční spolupráce s polským zprostředkovatelem včetně přípravy související dokumentace.

Kdo se o vás bude starat?

Eva Nováková
Partner
+420 226 227 618
e-commerce, pojišťovnictví, regulace a compliance, spory, pracovní právo, esg
Marta Fišnerová
Partner
+420 226 227 615
spory, pojišťovnictví
Martin Sztefek
Vedoucí advokát
+420 226 227 652
pojišťovnictví, spory, arbitráže, smluvní a korporátní právo, energetika
Kateřina Chizzola Bardonová
Advokát
+420 226 227 621
pojišťovnictví, e-commerce, regulace a compliance
Michaela Šmotková
Advokát
+420 226 227 625
e-commerce, pojišťovnictví, regulace a compliance, spory
Eliška Šimonová
Advokát
+420 226 227 611
pojišťovnictví, spory
Zuzana Hrabalová Hebká
Advokát
+420 226 227 624
e-commerce, pojišťovnictví, regulace a compliance, spory
Kateřina Maysenhölder
Advokát
+420 226 227 621
Pojišťovnictví, Regulace a compliance, Spory, Sportovní právo, Pracovní právo
Michaela Svobodová
Advokát
+420 226 227 670
Spory, Regulace a compliance, Start-ups, pojišťovnictví

KONTAKTY

+420 226 227 611
recepce@jsk.cz